Preview Mode Links will not work in preview mode

Kryptokec


Nov 15, 2020

V novém Kryptokecu rozebereme ebook Josefa Tětka Bitcoin: Odluka peněz od státu.

Dan Tržil a Vladimír Vencálek zpovídají Josefa ohledně jeho literárního výtvoru a diskutují nad jednotlivými aspekty ekonomické teorie. Proč Bitcoin může být penězmi, o kterých ekonomové z rakouské školy snili?