Preview Mode Links will not work in preview mode

Kryptokec

Nov 25, 2020

V novém Kryptokecu se nám sešli sestava, která otevřeně inklinuje k bitcoin maximalismu. Dan Tržil, Vladimír Vencálek a Josef Tětek tentokrát proberou, jaké kryptoměny dávají do budoucna smysl a jaké jsou jen tzv. shitcoiny - v lepším případě špatné projekty, v horším scamy a podvody.


Nov 15, 2020

V novém Kryptokecu rozebereme ebook Josefa Tětka Bitcoin: Odluka peněz od státu.

Dan Tržil a Vladimír Vencálek zpovídají Josefa ohledně jeho literárního výtvoru a diskutují nad jednotlivými aspekty ekonomické teorie. Proč Bitcoin může být penězmi, o kterých ekonomové z rakouské školy...